Chuyên đề độ lệch pha của sóng cơ học hay

độ lệch pha sóng cơ học

Độ lệch pha sóng cơ học thuộc kiến thức căn bản của sóng cơ. Thông qua độ lệch pha này giúp chúng ta tìm được đặc điểm dao động của phần tử bất kì trên phương truyền sóng. Giả sử vào thời điểm t, điểm M dao động có phương trình u = acos(ωt + … Đọc tiếp

Chuyên đề phương trình sóng của sóng cơ học

Thông qua phương trình sóng cơ học, ta khai thác được nhiều đại lượng vật lí, do đó viết được phương trình sóng là quan trọng. Tăng Giáp sẽ hướng dẫn em Xét trên một phương truyền sóng từ trái qua phải, có ba điểm A, B, C như hình vẽ. Giả sử vào thời … Đọc tiếp

Chuyên đề sóng cơ và sự truyền sóng cơ học

Chuyên đề sóng cơ và sự truyền sóng cơ học

Sóng cơ học là dao động đàn hồi lan truyền trong không gian theo thời gian. Chuyên đề sóng cơ học này nói về các đặc trưng của sóng cơ và sự truyền sóng cơ. $\lambda = v.T = \frac{v}{f} = v.\frac{{2\pi }}{\omega }$ Trong đó: λ là bước sóng ánh sáng, đơn vị là … Đọc tiếp