độ lệch pha sóng cơ học

Chuyên đề độ lệch pha của sóng cơ học hay

Độ lệch pha sóng cơ học thuộc kiến thức căn bản của sóng cơ. Thông qua độ lệch pha này giúp chúng ta tìm được đặc điểm dao động của phần tử bất kì trên phương truyền sóng. Giả sử vào thời điểm t, điểm M dao động có phương trình u = acos(ωt + […]

Chuyển lên trên