Con Lắc Đơn

Chuyên đề năng lượng con lắc đơn dao động

Năng lượng con lắc đơn lý tưởng gồm thế năng trọng trường và động năng chuyển động của con lắc. Năng lượng con lắc đơn tổng cộng là cơ năng, nó không đổi. Trong bài viết này sẽ trình bày chi tiết cụ thể động năng con lắc; thế năng trọng trường con lắc; cơ […]

Chu kì con lắc đơn trong dao động điều hòa

Chu kì con lắc đơn trong dao động điều hòa phụ thuộc chiều dài sợi dây treo vật ℓ và vị trí đặt con lắc g. Các dạng bài tập sẽ tập trung khai thác ℓ và g. Chúng ta cùng nhau khảo sát dạng này. Ta biết con lắc đơn dao động điều hòa […]

Chuyên đề con lắc vướng đinh trong dao động

Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với chiều dài ℓ thì con lắc vướng đinh làm cho nó dao động với ℓ’ nên chu kì, tần số góc, biên độ góc,… cũng thay đổi theo. Đây là dạng tương đối hay, chúng ta cùng nhau khảo sát dạng này với mong muốn […]

Dao động con lắc đơn trong trường trọng lực

Con lắc đơn đang dao động thì nó chịu tác dụng của lực quán tính, khi đó con lắc đơn sẽ dao động với gia tốc biểu kiến của con lắc đơn sẻ tăng hoặc giảm. Một số kiến thức quan trọng: Thang máy chuyển động đi lên chậm dần đều hoặc đi xuống nhanh […]

Công thức tính vận tốc con lắc đơn dao động

Để tính tìm vận tốc con lắc đơn dao động điều hòa chúng ta có nhiều cách. Bài này giới thiệu các em một công thức độc lập thời gian để tìm vận tốc con lắc. Xét một con lắc đơn lý tưởng. Kéo quả nặng theo phương tiếp tuyến của con lắc tới vị […]

Sai số phép đo các đại lượng vật lí trong đề thi 2017

Năm 2017, đề thi Vật Lí chính thức của BGD&ĐT có ra khá nhiều câu liên quan tới sai số phép đo của đại lượng vật lí. Cụ thể là sai số phép đo con lắc đơn. Với mong muốn các em có thể làm tốt được dạng này, tôi xin lấy bài gia tốc […]

Chuyển lên trên