Chu kì dao động con lắc lò xo phụ thuộc vào khối lượng và độ cứng của lò xo nên khi cắt ghép lò xo sẽ làm thay đổi chu kì. Bài này bàn về thay đổi độ cứng. Cắt lò xo: Một lò xo có chiều dài ℓ và độ cứng k, người ta