biên độ cực đại

Chuyên đề giao thoa sóng cơ học phần 1

Giao thoa sóng cơ học là phần quan trọng thuộc chương sóng cơ nên trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các em sử dụng một công thức giải nhanh để tìm số điểm dao động cực đại hay cực tiểu trên đường thẳng chứa hay nguồn khi có hiện tượng giao thoa sóng […]

Chuyển lên trên