Tài liệu

Xin chào các em

Để giúp củng cố kiến thức và tăng khả năng vận dụng giải các bài tập thuộc chương dao động cơ, các em nên tải các tài liệu sau:

  1.   Dao động điều hòa :Tải về
  2. Tuyển tập các bài dao động cơ hay và khó: Tải về
  3. Công thức giải nhanh chương dao động cơ: tải về
  4. 140 Câu dao động cơ giúp bạn đạt điểm 10 trong tầm tay: Tải về
  5. Chuyên đề đồ thị dao động cơ: Tải về
  6. 8 Điểm trong tầm tay: Tải về
  7. Đồ thị hàm điều hòa: Tải về
  8. 100 Câu lí thuyết tách từ đề thi thử trường chuyên: Tải về
Chuyển lên trên