năng lượng dao động điều hòa

Chuyên đề năng lượng dao động điều hòa(p2)

Để tìm một đại lượng trong dao động điều hòa, ta có nhiều cách. Bài này sẽ dựa vào sự bảo toàn năng lượng dao động để ta tìm vận tốc. Chúng ta cùng nhau tìm Cơ sở lý thuyết: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos(ωt + φ). Tại […]

Chuyển lên trên