Lực đàn hồi là lực có tác dụng làm vật khôi phục lại hình dạng ban đầu. Một vật khi thôi chịu tác dụng của lực thì nó sẽ khôi phục lại hình dạng ban đầu. Lực đàn hồi = hệ số đàn hồi x độ biến dạng đàn hồi Với con lắc lò xo