Các dạng bài tập số phức điển hình – Lê Bá Bảo, Vũ Ngọc Huyền

Các dạng bài tập số phức điển hình – Lê Bá Bảo, Vũ Ngọc Huyền|Link tải

600 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề số phức – Nhóm Toán

600 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề số phức – Nhóm Toán|Link tải

110 bài tập trắc nghiệm số phức – Nguyễn Tấn Phong

110 bài tập trắc nghiệm số phức – Nguyễn Tấn Phong|Link tải

Hướng dẫn sử dụng máy tính cầm tay giải nhanh bài toán số phức – Trần Bá Hưng

Hướng dẫn sử dụng máy tính cầm tay giải nhanh bài toán số phức – Trần Bá Hưng|Link tải

Chuyên đề Số phức – Trần Đình Cư

Chuyên đề Số phức – Trần Đình Cư|Link tải

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm chuyên đề số phức – Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm chuyên đề số phức – Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh|Link tải

160 bài tập trắc nghiệm số phức – Trần Đình Thiên

160 bài tập trắc nghiệm số phức – Trần Đình Thiên|Link tải

Kỹ thuật tạo số phức liên hợp giải nhanh bài toán số phức vận dụng cao – Nguyễn Minh Tuấn

Kỹ thuật tạo số phức liên hợp giải nhanh bài toán số phức vận dụng cao – Nguyễn Minh Tuấn|Link tải

Các dạng bài tập cơ bản về Số phức – Đặng Việt Hùng

Các dạng bài tập cơ bản về Số phức – Đặng Việt Hùng|Link tải

Bài tập trắc nghiệm chuyên đề số phức – Đặng Việt Đông

Bài tập trắc nghiệm chuyên đề số phức – Đặng Việt Đông|Link tải