Nguyên hàm và các phương pháp tìm nguyên hàm – Trần Văn Tài

Công thức nguyên hàm là phần quan trọng thuộc chương giải tích lớp 12. Các công thức này cũng thường xuyên gặp trong đề thi, những bài trước LOP đã chia sẽ có liên quan đến công thức tính nguyên hàm đó là công thức đạo hàm, công thức lượng giác và bay giờ là công thức nguyên hàm. Trên là những kiến thức căn bản và vô cùng quan trong đối với các em thi và đại học. Bay giờ chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công thức nguyên hàm. Vì toán học biết rằng nói dài dòng lý thuyết sẽ không giúp được gì nhiều trong cách giải bài tập, chúng tôi sẽ đúc kết lại những gì quan trong nhất trong nguyên hàmLink tải