giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số

giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số|Link tải