Công thức tính diện tích tam giác

Các bạn đang tìm kiếm cách tính diện tích tam giác chuẩn để học tập, vậy hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây. Bài viết chia sẻ các công thức tính diện tích tam giác thường, tam giác cân, tam giác đều và diện tích tam giác vuông chuẩn nhất 2019.

1. Cách tính diện tích tam giác thường gặp

Cho tam giác ABC: có các cạnh lần lượt là AB = c, AC, BC = a; AC = b và các góc $\widehat{A},\widehat{B},\widehat{C}$.

7158

Giả sử từ đỉnh A ta hạ đường cao AH = ha; từ đỉnh B ta hạ đường cao BM = hb; từ đỉnh C ta hạ đường cao CN = hc. Khi đó diện tích hình tam giác:  ${S_{ABC}} = \frac{1}{2}a.{h_a} = \frac{1}{2}b.{h_b} = \frac{1}{2}c.{h_c}$

2. Cần nhớ công thức tính diện tích tam giác cân

Giả sử tam giác ABC có hai cạnh bên độ dài AB = AC, cạnh đáy độ dài là BC. Từ đỉnh A, ta hạ đường cao AH như hình vẽ:

7159

Diện tích tam giác cân ABC được tính theo công thức ${S_{ABC}} = \frac{1}{2}BC.AH$

Lưu ý: Ta có thể tính tương tự nếu biết các đường cao và cạnh đáy còn lại

3. Công thức tính diện tích tam giác đều

Giả sử tam giác ABC có hai cạnh bên độ dài AB = AC = BC = a thì công thức diện tích tam giác đều có dạng ${S_{ABC}} = {a^2}\frac{{\sqrt 3 }}{4}$

3. Diện tích tam giác vuông

Giả sử tam giác ABC vuông tại A như hình vẽ
7160

Nếu biết độ dài hai cạnh góc vuông là AB và AC thì diện tích tam giác vuông được tính theo công thức ${S_{ABC}} = \frac{1}{2}AC.AB$

4. Diện tích tam giác vuông cân

Giả sử tam giác ABC vuông tại A như hình vẽ

7160

Nếu biết độ dài hai cạnh góc vuông là AB = AC thì diện tích tam giác vuông cân được tính theo công thức ${S_{ABC}} = \frac{1}{2}AB^2= \frac{1}{2}AC^2$

Nguồn: https://7scv.com/bai/cong-thuc-tinh-dien-tich-tam-giac-chuan-nhat.13958/

Hy vọng bài viết chi tiết tính các công thức diện tích tam giác này sẽ giúp bạn học tập hiệu quả!