Chuyên đề nhân liên hợp là một trong các phương pháp quan trọng giúp học sinh giải quyết các bài toán phương trình, bất phương trình vô tỷ nhanh gọn, chính xác. Tuy nhiên, phương pháp nhân liên hợp như thế nào cho chuẩn lại là điều không phải đơn giản. Phương pháp nhân liên