toán 12

8+ Khối đa diện và thể tích khối đa diện chi tiết

Theo đề toán tham khảo THPT Quốc Gia lần 1 và lần 2 năm 2020 thì mỗi đề đều có 3 câu thể tích khối đa diện: 1 câu nhận biết; 1 câu thông hiểu; 1 câu vận dụng cao (khó). Bài viết này sẽ hệ thống lại toàn bộ phần khối đa diện với […]

9+ Các công thức logarit đầy đủ

Trong đề thi tham khảo của BGD&ĐT, số câu thuộc chương công thức logarit và mũ có 9 câu (1,8 điểm). Đây là chương có nhiều số câu nhất, nhiều câu khó nhất. Vì là chương quan trọng nên lop.edu.vn sẽ hệ thống toàn bộ kiến thức từ căn bản tới nâng cao với mong […]

Chuyển lên trên