Tích phân

8+ công thức tích phân đầy đủ

Tích phân là kiến thức quan trọng, để học tốt thì học sinh cần nhớ toàn bộ công thức tích phân. Bài viết này sẽ giới thiệu toàn bộ công thức và hệ thống các dạng tích phân thường gặp trong đề thi. Chỉ cần nhớ và vận dụng thành thạo là bạn đã đạt […]

Chuyển lên trên