Công thức nguyên hàm là phần quan trọng trong giải tích 12, hệ thống công thức đó được lập thành bảng nguyên hàm. Trong đề thi gần đây, các câu đòi hỏi học sinh phải nhớ công thức trong bảng là khá nhiều. Lý thuyết Định nghĩa: \(\int {f(x)dx = F(x) + C \Leftrightarrow F'(x)