Thẻ: ứng dụng casio – trong phương pháp tọa độ trong không gian