50 bài trắc nghiệm tích phân cơ bản thường gặp – Phạm Ngọc Tính

50 bài trắc nghiệm tích phân cơ bản thường gặp – Phạm Ngọc Tính |Link tải

» Read more

Nguyên hàm và các phương pháp tìm nguyên hàm – Trần Văn Tài

Công thức nguyên hàm là phần quan trọng thuộc chương giải tích lớp 12. Các công thức này cũng thường xuyên gặp trong đề thi, những bài trước LOP đã chia sẽ có liên quan đến công thức tính nguyên hàm đó là công thức đạo hàm, công thức lượng giác và bay giờ là công thức nguyên hàm. Trên

» Read more

Giải toán tích phân bằng nhiều cách – Nguyễn Thành Long

Giải toán tích phân bằng nhiều cách – Nguyễn Thành Long|Link tải

» Read more

Kỹ thuật CHỌN trong trắc nghiệm tích phân và số phức – Trần Lê Quyền

Kỹ thuật CHỌN trong trắc nghiệm tích phân và số phức – Trần Lê Quyền|Link tải

» Read more

600 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề tích phân và ứng dụng – Nhóm Toán

600 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề tích phân và ứng dụng – Nhóm Toán|Link tải

» Read more

Trắc nghiệm nâng cao nguyên hàm, tích phân và ứng dụng – Đặng Việt Đông

Trắc nghiệm nâng cao nguyên hàm, tích phân và ứng dụng – Đặng Việt Đông|Link tải

» Read more

Bài tập trắc nghiệm nguyên hàm – Nguyễn Đại Dương

Bài tập trắc nghiệm nguyên hàm – Nguyễn Đại Dương|Link tải

» Read more

64 bài tập Tích phân hàm lượng giác có lời giải – Trần Sĩ Tùng

64 bài tập Tích phân hàm lượng giác có lời giải – Trần Sĩ Tùng|Link tải

» Read more

Ứng dụng tích phân để giải bài toán thực tiễn – Trần Văn Tài

Ứng dụng tích phân để giải bài toán thực tiễn – Trần Văn Tài|Link tải

» Read more

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm nguyên hàm – tích phân dùng Casio

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm nguyên hàm – tích phân dùng Casio|Link tải

» Read more
1 2 3 4 5