65 câu trắc nghiệm chuyên đề mặt tròn xoay – Lê Bá Bảo

65 câu trắc nghiệm chuyên đề mặt tròn xoay – Lê Bá Bảo|Link tải

» Read more

Một số công thức tính bán kính mặt cầu – Trần Lê Quyền

Một số công thức tính bán kính mặt cầu – Trần Lê Quyền|Link tải

» Read more

Một số bài tập mặt cầu ngoại tiếp hình chóp – Nguyễn Thanh Hậu

Một số bài tập mặt cầu ngoại tiếp hình chóp – Nguyễn Thanh Hậu|Link tải

» Read more

Chuyên đề mặt tròn xoay, mặt nón – trụ – cầu – Đặng Việt Đông

Chuyên đề mặt tròn xoay, mặt nón – trụ – cầu – Đặng Việt Đông|Link tải

» Read more

Bài tập khối tròn xoay chọn lọc – Trần Sĩ Tùng

Bài tập khối tròn xoay chọn lọc – Trần Sĩ Tùng|Link tải

» Read more

Tổng hợp bài tập trắc nghiệm thể tích, mặt cầu, mặt nón, mặt trụ – Nhóm Toán

Tổng hợp bài tập trắc nghiệm thể tích, mặt cầu, mặt nón, mặt trụ – Nhóm Toán|Link tải

» Read more

Bài tập trắc nghiệm khối đa diện, mặt nón, mặt trụ và mặt cầu – Trần Đình Cư

Bài tập trắc nghiệm khối đa diện, mặt nón, mặt trụ và mặt cầu – Trần Đình Cư|Link tải

» Read more

Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 chuyên đề nón – trụ – cầu

Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 chuyên đề nón – trụ – cầu|Link tải

» Read more

Bài tập Mặt cầu – Khối cầu – Nguyễn Đăng Dũng

Bài tập Mặt cầu – Khối cầu – Nguyễn Đăng Dũng|Link tải

» Read more

240 câu trắc nghiệm khối trụ – khối nón – khối cầu – Phạm Văn Huy

240 câu trắc nghiệm khối trụ – khối nón – khối cầu – Phạm Văn Huy|Link tải

» Read more
1 2 3