Phương pháp chuẩn hóa trong số phức – Phạm Minh Tuấn

Phương pháp chuẩn hóa trong số phức – Phạm Minh Tuấn|Link tải