Hướng dẫn giải bài toán cực trị số phức – Lương Đức Trọng

Hướng dẫn giải bài toán cực trị số phức – Lương Đức Trọng|Link tải