50 bài trắc nghiệm tích phân cơ bản thường gặp – Phạm Ngọc Tính

50 bài trắc nghiệm tích phân cơ bản thường gặp – Phạm Ngọc Tính |Link tải

Nguyên hàm và các phương pháp tìm nguyên hàm – Trần Văn Tài

Công thức nguyên hàm là phần quan trọng thuộc chương giải tích lớp 12. Các công thức này cũng thường xuyên gặp trong đề thi, những bài trước LOP đã chia sẽ có liên quan đến công thức tính nguyên hàm đó là công thức đạo hàm, công thức lượng giác và bay giờ là công thức nguyên hàm. Trên là những kiến thức căn bản và vô cùng quan trong đối với các em thi và đại học. Bay giờ chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công thức nguyên hàm. Vì toán học biết rằng nói dài dòng lý thuyết sẽ không giúp được gì nhiều trong cách giải bài tập, chúng tôi sẽ đúc kết lại những gì quan trong nhất trong nguyên hàmLink tải

Giải toán tích phân bằng nhiều cách – Nguyễn Thành Long

Giải toán tích phân bằng nhiều cách – Nguyễn Thành Long|Link tải

Kỹ thuật CHỌN trong trắc nghiệm tích phân và số phức – Trần Lê Quyền

Kỹ thuật CHỌN trong trắc nghiệm tích phân và số phức – Trần Lê Quyền|Link tải

600 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề tích phân và ứng dụng – Nhóm Toán

600 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề tích phân và ứng dụng – Nhóm Toán|Link tải

Trắc nghiệm nâng cao nguyên hàm, tích phân và ứng dụng – Đặng Việt Đông

Trắc nghiệm nâng cao nguyên hàm, tích phân và ứng dụng – Đặng Việt Đông|Link tải

Bài tập trắc nghiệm nguyên hàm – Nguyễn Đại Dương

Bài tập trắc nghiệm nguyên hàm – Nguyễn Đại Dương|Link tải

64 bài tập Tích phân hàm lượng giác có lời giải – Trần Sĩ Tùng

64 bài tập Tích phân hàm lượng giác có lời giải – Trần Sĩ Tùng|Link tải

Ứng dụng tích phân để giải bài toán thực tiễn – Trần Văn Tài

Ứng dụng tích phân để giải bài toán thực tiễn – Trần Văn Tài|Link tải

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm nguyên hàm – tích phân dùng Casio

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm nguyên hàm – tích phân dùng Casio|Link tải

1 2 3 4 5